Tag Archives: riddles conundrums and catch questions

1997.240.1

Audio cassette recording of Alasdair Sinclair of Greenhill, Hugh MacLean of Barrapol and Hector MacPhail of Ruaig recorded by Dr John Holliday on 9/11/1995.

Angus and Hugh MacLean, Hector MacPhail, Alasdair Sinclair and Dr John Holliday ceilidh in Greenhill in November 1995 and discuss the genealogy of the MacLeans of Rossdhu, Cornaig and Middleton and the MacDonalds of Kilmoluaig, the poems of William MacPhail of Croish and of John MacDonald of Heanish, the genealogy of the MacKinnons of Odhnasgair (Orisgeal), fiddler and clarsach player Kate Orisgeal; Hector and Hugh tell sea-faring stories and Alasdair quotes numerous riddles. Tha Aonghas agus Eòghann MhicIllEathain, Eachann MhicPhàil, Alasdair Mac na Cearda agus an Dotair Iain Holliday air chèilidh ann an Grianail anns an t-Samhain 1995, a’ rannsachaidh sloinnearachd muinntir MhicIllEathain a Rossdhu, Còrnaig agus am Baile Meadhanach agus na Dòmhnallaich a Cill Moluaig, òrain Uilleam Mhic Phàil as a’ Chrois agus Iain Dòmhnallach a Hianais, sloinntearachd clann MhicFhionghain a Odhrasgair, Ceit Odhrasgair, cluicheadair fidheall agus clàrsach; tha Eachann agus Eòghann ag innse sgeulachdan fairge agus Alasdair a’ cur iomadach toimhseachan orra.