2004.15.1

Audio cassette recording of Mary Ann MacDonald of Heanish talking to Maggie Campbell in February 2004.

Mary Ann MacDonald (Mairi Anna Eòghainn a’ Ghobhainn) talks to Maggie Campbell in February 2004 about her schooldays at Scarinish School, her nursing days in Ayr and Glasgow, people who lived in Gott in younger days, blanket washing at Loch a’ Chiaran, the shops in Scarinish, walking to Heylipol and Balephetrish to visit friends and to the dressmakers at Cornaigbeg, church affairs and the Women’s Guild, the value of the Eventide Home and her support of it. Tha Èairdsidh Ghilleasbuig Eachainn a Còrnaig Mhòr agus Iain Aonghais a Cill Moluaig a’ bruidhinn ri Magaidh Chaimbeul anns an Òg Mhìos 2000 mu na daoine a b’ àbhaist a bhi fuireach ann an Còrnaig Mhòr, an càirdean agus an dreuchd, seirbheis nam bàtaichean aiseag, na bùthan agus oifis a’ phuist ann an Còrnaig, ministearan, sgiobairean agus croitearan, feamainn air ùis na connaidh, muileann Chòrnaig, bean-uasal Bhioctoria Chaimbeul agus an obair math a rinn i; tha Èairdsidh a’ cluich taghaidh de sheidean Gàidhlig air a’ bhocsa-chiùil agus tha e seinn òran Gàidhlig.

Object Details

Other Number: AC344

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *