Tìr Ìseal nan Òran – New Events in June

We are delighted to invite you to the following events / tha sinn anabarrach toilichte an cuireadh dhuibh a chuir chun na tachartasan seo:

Disathairne 4 an t-Òg-mhios / Saturday 4 June – An Talla, Tiriodh / Tiree 19:30-21:30

Sgeulachdan Tirisdeach is Pàipearan Earra-Ghàidheal / Tiree Stories and the Argyll Papers. Presenting the Tìr Ìseal nan Òran project stories and historical documents which give them context / òraid, taisbeanadh agus tasglann. Saor agus an-asgaidh / free / further information

Disathairne 11 an t-Òg-mhios / Saturday 11 June – An Talla, Tiriodh / Tiree 19:30-21:30

Tìr Ìseal nan Òran Cèilidh – Bring a story, a tune or a song to share / Dèan òraid no gabh òran no port. Saor agus an-asgaidh / free / further information

Diardaoin 16 an t-Òg-mhios / Thursday 16 June – An Talla, Tiriodh / Tiree 19:00

Cluiche ioma-mheadhanich Tìr Ìseal nan Òran. Saor agus an-asgaidh / free / further information

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *