Associated People: MacDonald, Mrs Mary Ann, Gott

2001.54.1

Black and white photograph of the Tiree choir at the Oban Mod in 1992.

The Tiree choir at the Oban Mod in 1992. L-R: (front row) Mairi MacArthur, Roisgal; Elaine MacArthur, Balinoe; Mabel MacArthur, Sandaig; Margaret Ryan; Jessie Gray, Balemartine; (middle row) Jill Robertson;
Stuart Smith, Hynish; Maggie Campbell, Kilmoluaig; Lachie Campbell, Cornaigbeg; Donniel Kennedy, Hynish; Murdina MacLean, Kilmoluaig; Clare Jones, Baugh; Alec MacLean, Cornaigbeg; Joyce Gillespie, Balinoe; Mairi MacLean, Ruaig; Mary Ann MacDonald, Heanish; (back row) Stewart Langley, Kirkapol; Brian Findlater, Scarinish; Donald Berry,Vaul; Donald MacDonald; Iain MacLeod, Kilmoluaig.

m78.jpg

2004.15.1

Audio cassette recording of Mary Ann MacDonald of Heanish talking to Maggie Campbell in February 2004.

Mary Ann MacDonald (Mairi Anna Eòghainn a’ Ghobhainn) talks to Maggie Campbell in February 2004 about her schooldays at Scarinish School, her nursing days in Ayr and Glasgow, people who lived in Gott in younger days, blanket washing at Loch a’ Chiaran, the shops in Scarinish, walking to Heylipol and Balephetrish to visit friends and to the dressmakers at Cornaigbeg, church affairs and the Women’s Guild, the value of the Eventide Home and her support of it. Tha Èairdsidh Ghilleasbuig Eachainn a Còrnaig Mhòr agus Iain Aonghais a Cill Moluaig a’ bruidhinn ri Magaidh Chaimbeul anns an Òg Mhìos 2000 mu na daoine a b’ àbhaist a bhi fuireach ann an Còrnaig Mhòr, an càirdean agus an dreuchd, seirbheis nam bàtaichean aiseag, na bùthan agus oifis a’ phuist ann an Còrnaig, ministearan, sgiobairean agus croitearan, feamainn air ùis na connaidh, muileann Chòrnaig, bean-uasal Bhioctoria Chaimbeul agus an obair math a rinn i; tha Èairdsidh a’ cluich taghaidh de sheidean Gàidhlig air a’ bhocsa-chiùil agus tha e seinn òran Gàidhlig.