Associated People: Kennedy, Mrs Morag, Arinagour, Coll

2003.122.1

Audio cassette recording of Morag Kennedy interviewed by Maggie Campbell in Coll on 10/7/2003

Maggie Campbell talks to Morag Kennedy of Arinagour, Coll in July 2003 about her life in service at Breachacha Castle from the age of 16 – the daily routine, the uniforms and days off, the changes she’s seen since she was a young girl especially for children, the Arinagour shop, the local doctor and his pony and cart. Morag Cheannadach a’ bruidhinn ri Mairead Caimbeul air Eilean Cholla anns an t-Iuchair 2003 mu deidhinn a bhith ag obair aig seirbheis anns an caisteal Breachacha bho bha i 16, obair an latha, an trusgan a bhitheadh orra agus na rudan a’ bhitheadh i a’ deànamh nuair bha la saoir aice. Tha Morag cuideachd a’ bruidhinn mu dheidhinn na rudan a tha air atharrachadh ann a Colla bho bha i na nighean òg, bùth Arinagobhar agus obair a lighiche.