Tag Archives: sponsored events

2002.162.6

Colour photograph of the cyclists in the Glasgow-Tiree Cycle Run in aid of hall funds.

Cyclists at the top of the pier after completing the Glasgow-Tiree Cycle Run sponsored in aid of the new hall funds, taken on 3/6/2002.

a138.jpg

2002.138.7

Leaflet for two events on Tiree in aid the new hall funds.

Leaflet with information about `A Light Body Experience` – a barbeque and song night held on 31st May 2002 – and `The High Esteem Banquet – a buffet and karaoke held on 1st June 2002 – both in aid of the new hall funds.

2002.138.8

Extract from `Isle of Tiree Online News` about the Glasgow to Tiree sponsored cycle run in 2002.

Three printouts from `Isle of Tiree Online News` about the sponsored cycle run from Glasgow to Tiree 31st May to 3rd June 2002 in aid of the new hall funds, with photographs. Includes a photo of Eilidh Kennedy`s 100th birthday celebrations at Taigh a` Rudha and another of the Golden Jubilee celebrations on Tiree.

2002.107.1

Audio cassette recording of Donald Iain Brown of Crossapol interviewed by Maggie Campbell in Crosspol on 4/6/2002.

Maggie Campbell talks to Donald Iain Brown of Crossapol in June 2002 about the Tiree Association and their fund-raising events, the sponsored cycle run from Glasgow to Tiree in June 2002 in aid of the hall funds and the main sponsors, the MacQueen brothers. Tha Magaidh Chaimbeul a’ bruidhinn ri Dòmhnall Iain Mhic ’Ille Dhuinn a Crosabol anns an Òg Mhìos 2002 mu obair a’ Chomuinn Thirisdich agus na dòighean anns a bheil iad a’ cruinneachadh airgead; an ‘sponsored’ turas bhaidhseagal a Glaschu gu Eilean Thiriodh ’s an Òg Mhìos airson ionmhais An Talla; agus na braithrean Mhic Cuinn a bha nam prìomh luchd taic.