2003.29.1

Audio cassette recording of John Fletcher, Balemartine, interviewed by Maggie Campbell on 8/2/2003.

John Fletcher of Balemartine talks to Maggie Campbell in March 2003 about different methods of domestic lighting, such as oil lamps, Chinese lanterns and Tilley lamps, their use and maintenance, before electricity came to Tiree in the mid-1950s; also the use of dog-fish liver oil in the cure of ringworm and scurvy. Tha Iain Fletcher a Baile Mhartainn a’ bruidhinn ri Magaidh Chaimbeul ann am Mart 2003 mu dòighean soillse de gach seòrsa ann an dachaigh mar làmpa ola, làmpa Shìna agus làmpa Tilley, am feum agus an dòigh air an cumail an òrdugh mun dh’ thàinig an dealan do Thiriodh anns na leth-ceudan, cuideachd feum ola grùthan a’ bhearaich airson leighis buaileag-thimchill agus an t-achas tioram.

Object Details

Other Number: AC316
Normal Location: Bookshelves: audio cassettes
Current Location: normal location

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *