2000.5.1

Audio cassette recording of Maggie Campbell talking to John George MacLean in Scarinish on 11/1/2000.

Maggie Campbell talks to John George MacLean in January 2000 about the pay and conditions of the workers building piers in Tiree, the lighter taking cargo to the steamers, the sling and crane used to lift livestock, the railway tracks down Gott Bay pier to the stores, the pier at Heanish, the coal puffers and the ‘Mary and Effie’, pier masters, and the Scarinish Hotel and shop. Tha Mairead Chaimbeul a’ bruidhinn ri Iain Dheòrsa Mac ’Ill ’Leathain a Sgairinis anns an Fhaoilteach 2000 mun phaigheadh agus shuidheachadh luchd-obrach nan cidhe Thiriodh; an geòla a giùlain luchd gu na bàtaichean-aiseig; an crann a thog beathaichean; an rathad-iarainn air a’ chidhe; cidhe Hianais; bàtaichean-guail agus am Mary and Effie, na maighstirean-cidhe; taigh-òsda Sgairinis agus Bùth Dhan.

Object Details

Other Number: AC188
Normal Location: Bookshelves: audio cassettes
Current Location: normal location

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *