Dates: 1920s

1 2 3 105

2017.40.1

The bible in Gaelic titled “Tiomnadh Nuadh”, 1901. Tiomnadh Nuadh are Tighearn agus ar Slanuighir Iosa Criosd, air a Tharruing o’n ghreugais chum Gaelic Albannaich agus air a chur a mach le h-ughdarras ard-sheanaidh Eaglais na h-Alba.

Hardback book of extracts from the Bible translated into Gaelic. On the inside front cover is written in ball-point pen “Bhuineadh an leabhar seo do Dhonnchadh is Eilidh Dhòmhnallach, Bail’ Ùr, Bail a’ Phuill, Eilean Thiriòdh. Fhuair mi e anns an t-seann bhàthaich aca air deireadh an t-samhraidh seao chaidh.” Signed “Ailean Bòideach, 11 na de’n Ghiblean 1981”.

2017.36.10

Black & white photograph of Babs on Norah the pony in the 1920s. From a large photo album embossed with G.I.B. and belonging to George Ian MacLean Brodie, who was the grand-daughter of Lachlan MacLean (b. 1804), Kilmoluaig, and Catherine MacLean (b.1814), Grianal (Greenhill).

2017.36.9

Black & white photograph of (L-R) Norah the pony and Babs at Island House in the 1920s. From a large photo album embossed with G.I.B. and belonging to George Ian MacLean Brodie, who was the grand-daughter of Lachlan MacLean (b. 1804), Kilmoluaig, and Catherine MacLean (b.1814), Grianal (Greenhill).

2017.36.8

Black & white photograph of Island House, Heylipol, in the 1920s. From a large photo album embossed with G.I.B. and belonging to George Ian MacLean Brodie, who was the grand-daughter of Lachlan MacLean (b. 1804), Kilmoluaig, and Catherine MacLean (b.1814), Grianal (Greenhill).

2017.36.7

Black & white photograph of Balinoe House in the 1920s. From a large photo album embossed with G.I.B. and belonging to George Ian MacLean Brodie, who was the grand-daughter of Lachlan MacLean (b. 1804), Kilmoluaig, and Catherine MacLean (b.1814), Grianal (Greenhill).

2017.36.6

Black & white photograph of Scarinish Harbour in the 1920s, with the Mary Stewart anchored in the bay and the store in the background. From a large photo album embossed with G.I.B. and belonging to Georgie Ian MacLean Brodie, grand-daughter of Lachlan MacLean (b. 1804), Kilmoluaig, and Catherine MacLean (b. 1814), Grianal (Greenhill).

2017.36.5

Black & white photograph of piermaster Kenneth MacKenzie, Scarinish, and George Ian MacLean Brodie on the pier at Gott Bay in the 1920s. Georgie’s grandparents were Lachlan MacLean, Kilmoluaig, and Catherine MacLean, Grianal (Greenhill). From a large photo album embossed with G.I.B. and belonging to Georgie.

2017.36.4

Black & white photograph of a small yacht named ‘Tiree Wind’ at Findhorn in the 1920s. The yacht probably belonged to the family of Marion MacLean Brodie (b. 1854), who was the daughter of Lachlan MacLean, Kilmoluaig, and Catherine MacLean, Grianal (Greenhill). From a large photo album embossed with G.I.B. belonging to Marion’s daughter, Georgie.

1 2 3 105