Associated People: Curtis - Stanford, Mr Edward, Middleton (1837 - 1899)

2013.104.5

Typed copy of Edward Curtis-Stanford`s journal 1864

Copy of hand-typed transcript of the journal of Edward Charles Cortis-Stanford dated 3rd January 1864, about his seaweed processing factory at Middleton/Sandaig.

Click here to view 2013.104.5

2003.177.11

Photocopied extract from `The Clyde District of Dumbarton` by MacLeod in 1886.

Account of the North British Chemical Company`s works in Dumbarton which extracted the chemicals from the kelp charcoal produced in Tiree; photograph Curtis-Stanford with other Commissioners of the Burgh of Clydebank in 1886.

1999.216.1

Audio cassette recording of Hugh MacLean of Barrapol talking to Maggie Campbell in October 1999.

Hugh MacLean of Barrapol talks to Maggie Campbell in October 1999 about his boyhood and schooling at Sgoil na Mòintich, his work on the farm, a spell in the Merchant Navy and 40 years as clerk to Tain Committee, old burial places, old farming methods using horses, harvesting, changes in the weather, planting potatoes, Tiree-made shoes, storms and tornadoes, New Year festivities, whisky, the Glassary and Curtis-Stanford. Tha Iain Aonghais a’ bruidhinn ri Magaidh Chaimbeul anns an Dàmhair 1999 mu na daoine agus àiteachan ann agus mun cuairt Cill Moluaig, feum crotail airson aodach a dhath gu dearg, diofrach thobhtaichean mun cuairt Loch Bhasapol far am b’ àbhaist bradan agus bric a bhi, mac fear-uasal Dhòmhnall ’IcIllEathain a bha na fhear-brathaidh airson an Ruis, mar a fhuair ‘An Green’ ainm, na cathaidhean gainmhaiche a b’ àbhaist a bhi ann, uisge air a tharraing a tobraichean, ag obair air na croitean le eich, a’ cur coirce, neipean agus buntàta, a’ toirt sìol don mhuilinn ann an Còrnaig agus cion nan daoine far an robh iad uaireigin gu math lìonmhor.